Køretimer på køreskole​

​med erfarne undervisere

​​Vi tilbyder køretimer til personbil, motorcykel, trailer m.m.​​

REGLER OG TEORI​

KØREKORT TIL PERSONBIL, LASTBIL, MOTORCYKEL M.M.

Der er visse krav som skal opfyldes, for at kunne tage et kørekort – uanset, hvilken kategori, osm du vælger at gå op i. Hos Autoskolen kan du læse mere om, regler og teori, når du vil tage et kørekort.​

I DAG ER MINIMUMSKRAVET: 26 LEKTIONER TEORI

8 lektioner på bane:​

 • 4 lektioner på manøvrebane
 • 4 lektioner på køretekniskeanlæg

Kørsel på bane: 16 lektioner på vej. Lektioner på vej består bl.a. af:

 • Motorvejskørsel
 • Mørkekørsel
 • Kørsel i trafik sanerede områder
 • Kørsel ved siden af andre
 • Kørsel i tæt trafik
 • Og meget andet…

Du er altid velkommen til at kontakte Autoskolen for at høre, hvornår du kan starte med at tage et kørekort. Du skal ikke følge et hold, men kan begynde når der passer dig.​

TILMELDING​

Tilmelding sker ved at kontakte Autoskolen. Autoskolen v/ Claus Andersen, tlf. 21 75 66 97 eller e-mail claus@autoskolen.com

REGLER FOR KØREKORT

Der er pr. 1. januar 2001 kommet nye regler vedrørende 1. gangs erhvervelse af kørekort. En del af reglerne går på, min. antal kørelektioner, min. antal teorilektioner og min. antal dage undervisningen skal forløbe over. Udover dette skal man, hver gang man har modtaget undervisning, skrive under på at man har modtaget denne. Nedenfor er vist Færdselsstyrelsens skema for mindste lektionsantal fordelt på de enkelte kørekort kategorier.​

NB! En lektion = 45 minutter.
Ophold i undervisningen: Det er ikke tilladt med større ophold i undervisningen. Med større ophold menes mere end 3 mdr. Hvis man får et ophold i undervisningen på mere end 3 mdr. før man er nået til kørslen, skal man starte igen helt forfra inkl. evt. manøvrebane.​

Er man begyndt at køreundervisningen og er afbrydelsen på mellem 3 og 4 mdr., skal man starte fra og med 1. køretime. Har opholdet været mere end 4 mdr. inden teoriprøven er bestået, skal der startes helt forfra inkl. evt. manøvrebane.​

Har opholdet været mellem 3 og 5 mdr. efter en bestået teoriprøve skal der tillægges undervisningen yderligere 4 kørelektioner.​

Er opholdet på mere end 5 mdr. efter bestået teoriprøve, skal der startes forfra, herunder ny teoriprøve og er opholdet over 7 mdr. skal man også på evt. manøvrebane.​

Hvis der pga. ophold i undervisningen kræves yderligere undervisning i kørsel på vej eller baner, vil dette medføre ekstra udgifter for dig.​

Færdselsstyrelsens oversigt over obligatoriske mindste lektionsantal og mindste antal undervisningsdage.​

TEORI

Ved førstegangs erhvervelse af et kørekort, er det oblikatorisk, at man skal følge et helt teorikursus.​

Ved kontrolerende prøver er det ikke et krav, at man følger et teorikursus, men det kan hurtigt blive meget dyrt at forsøge sig, uden først at have modtaget teoriundervisning. Kontrolerende prøver er ca. 60% dyrere end førstegangs prøver og der skal betales et nyt gebyr, hvis man ikke består. Er det en betinget frakendelse, vil man også miste sit kørekort første gang man dumper, og får det først igen når køreprøven er bestået. Har man kørekort til flere kategorier, skal køreprøven beståes senest ved den 3. prøve, ellers skal man op til prøve i samtlige kategorier, man ønsker at generhverve.​

NB! En kontrolerende prøve, i forbindelse med en betinget frakendelse, skal beståes senest 6 mdr. fra dom/bødeforlæg. (Sydsjællands og Lolland-Falsters politikeds)​

Teoriundervisningen i Autoskolen foregår ved hjælp af den nyeste teknik. Det sker med undervisningsmaterialer og evaluerende prøver på computer og storskærm. Til at følge teoriundervisningen købes teoribog, internetadgang samt evt. cd-rom. Dette kan købes hos Autoskolen.

  Næste hold

  Anja Rytter

  “Dygtige kørelærer.”

  FØLG AUTOSKOLEN.COM
  ​PÅ FACEBOOK

  Følg os på Facebook og få større indblik i vores hverdag.