Køretimer på køreskole​

​med erfarne undervisere

​​Vi tilbyder køretimer til personbil, motorcykel, trailer m.m.​​

STORVOGN

Dette skal du kunne til din praktiske prøve til storvogn

Dette er vigtigt at vide inden din praktiske prøve til storvogn​

KOMPRESSOR

Skal producere trykluft til driftbremsen, håndbremsen og servicekredsen.​

TRYKREGULATOREN

Skal regulere lufttrykket mellem laveste og højeste arbejdstryk. Indeholder tillige sivekanal og overtrykssikring. KONTROL:Med startet motor bringes lufttrykket ned under laveste arbejdstryk (Pump gentagende gange på bremsen), bemærk herefter, på manometret, at trykket stiger og lyt efter udluftning ved højeste arbejdstryk.​

FROSTBESKYTTELSE

Skal forhindre kondensvand i at fryse om vinteren.​

AUTOMATISK SYSTEM

Omskift mellem sommer og vinter ifølge instruktionsbogen samt efterfylde med sprit.​

MANUELT SYSTEM

Tilsæt sprit dagligt eller ifølge instruktionsbogen.​

LUFTTØRER

Skal udtøre luften så der ikke dannes kondensvand. Service ifølge instruktionsbogen.​

4 KREDS SIKRINGSVENTIL

Opdeler systemet i 4 kredse – KREDS 1 – KREDS 2- SERVICEKREDSEN- HÅNDBREMSEKREDSEN -. Sikre tillige systemet, ved utætheder, ved at lukke for den utætte kreds ved 2/3 af laveste arbejdstryk. KONTROL: Tøm den ene beholder for luft og kontroller, på manometer, at der stadigt er 2/3 af laveste arbejdstryk på den anden kreds.​

TRYKLUFTBEHOLDERE

Skal opbevarer trykluft til 8 fuldbremsninger uden tilførsel af ny luft. (En fuldbremsning = max 0.5bar). Skal kunne tømmes for vand uden brug af værktøj. Skal sidde fast og være uden buler.​

BREMSEVENTIL

(Pedalen)Skal kunne trædes helt i bund.​

ALB VENTIL

Skal regulere bremsekraften i forhold til lasten. KONTROL: En person træder og holder bremseventilen i bund. Samtidigt trækkes ned i føleren ved bagakslen (mere læs) og man lytter efter knagelyde (bremsen spændes). Derefter skubbes op i føleren (mindre læs) og man lytter efter udluftning (bremsen løsnes).​

BREMSE MEMBRAN

Skal aktivere bremsenøglen. LOVKRAV: Max vandring = 1/4 af spændebåndets diameter.​

BREMSECYLINDER

Skal aktivere bremsenøglen. LOVKRAV: Max vandring = 1/2 af cylinderens længde.​

TRYKLUFT-HYDRAULISK TRANSFORMER

Skal aktivere de hydrauliske hjulbremser. LOVKRAV: Bremsevæske mellem minimum og maximum. Stempelvandring ifølge instruktionsbog bedømt ved målepind.​

PÅHÆNGSVOGNS STYREVENTIL

Styrer tilførsel af forsyningsluft og styreluft til phv.​

PÅHÆNGSVOGNS BREMSEVENTIL​

Styrer bremsekraften til phv.​

RØRFILTRE

Sikre at der ikke kommer støv og skidt i phv. bremsesystem.​

RELÆVENTILER

Minimerer funktionstiden.(funktionstiden må være på max. ½ sek.)​

LASTBILEN

SKAL VÆRE FORSYNET MED 3 BREMSER. (PHV. KUN 2 BREMSER)​

DRIFTBREMSEN

SKAL være trinløs variabel. SKAL bremse på alle hjul. SKAL være 2-kreds system ( phv kun et-kreds system). SKAL kunne nedbremse køretøjet på en hurtig, sikker og virksom måde.SKAL kunne standse køretøjet på max. 10m ved 30km/t (ældre køretøjer 11m) Funktionstiden (fra bremsen trædes ned og til der er opnået 50% af den påkrævede virkning) må være max. 1/2 sek. (Man kan kontrolere om phv. bremser tilstrækkeligt ved at fjerne luftslangerne (phv. skal så bremse lovkrav) og så må det kun besværligt eller ikke kunne lade sig gøre at trække vognen).​

NØDBREMSEN

SKAL være trinløs variabel. SKAL kunne nedbremse køretøjet på en sikker og virksom måde. KAN være sammenbygget med driftbremsen eller parkeringsbremsen. KAN være et separat system. (Phv. skal ikke have nødbremse, men lastbilens nødbremse skal aktivere phv. driftbremse).​

PARKRRINGS BREMSEN

Skal kunne holde lastbilen stationert på hældende grund. LOVKRAV: Skal være mekanisk opbygget og kunne holde lastbilen på en 18% hældning. (Lastbilens parkeringsbremse skal kunne holde vogntoget på 12% hældning og phv. parkeringsbremse skal kunne holde phv. på 18% hældning).

KOMPRESSORPRØVEN

Tøm samtlige trykluftbeholdere for luft. Start motoren (gi´ gerne noget gas). Kompressoren skal nu kunne fylde systemet til 2/3 af laveste arbejdstryk (alarm slukker) på max. 3 min (vogntog 6 min.).​

TRYKPRØVEN:

FORMÅL – At kontrolere at bremsesystemet kan holde til max. arbejdstryk. KONTROL: Bring, med startet motor, lufttrykket ned under laveste arbejdstryk (pump gentagende gange på bremsen) så at trykregulatoren slår til. Træd bremsen i bund og hold den nede. Under oppumpningen må der ikke komme pludselige trykfald. Når trykregulatoren slår fra standses motor og anden støj. (bremsen holdes stadig nede) og der lyttes efter udsivende luft. (ved vogntog kan det være nødvendigt ned en hjælper til at gå rundt og lytte eller man kan benytte sig af en “bremsepind” til at holde bremsen nede og selv gå rundt og lytte). Kontrollen bør udføres med max. last af hensyn til ALB. ventilen.​

TÆTHEDSPRØVEN

FORMÅL – At kontrolere at bremsesystemet er tæt.​

MED MANOMETER – Stands motoren. Bring lufttrykket ned under laveste arbejdstryk. Træd bremsen i bund og hold den nede i et minut. Lufttrykket må da ikke være faldet med mere end 0,2bar ( svarer ca. til en viserbredde).​

MED ALARM – Motoren startet. Bring lufttrykket ned til alarmen går igang (pump gentagende gange på bremsen). Træd bremsen i bund og hold den nede. Lad motoren pumpe op til alarmen lige slukker. Stop motoren (bremsen holdes stadig nede). Vent et minut og alarmen må ikke gå igang.​

ROKKEPRØVEN(KUN VED PHV)

FORMÅL – At kontrolere slør ved -trækboldt/trækøje (max. 5mm), paralelboldte (ingen), -drejekrans (ikke væsentligt slør). Man spænder p-bremsen på phv´en, og sætter en med kørekort til C/E til at køre frem i små ryk, mens man selv kontrolerer om der er for meget slør de forskellige steder.​

LYGTER FOR STORVOGN

Hvis køretøjet er bredere end 1.80 m må der være markeringslygter, og hvis den er bredere end 2.10 m skal de være der. (Hvis phv. er bredere end 1,60 m skal der være hvidt positionslys fremefter). Hvis køretøjet er længere end 6,00 m skal der være sidemarkeringslygter, disse skal fordeles langs siden med max. 3 m mellem hver, foreste max 3 m bag foreste punkt og bagerste max. 1 m før bagerste punkt. (der skal altid være sidereflekser på en phv., disse kan være sammenbygget med sidemarkeringslygterne. Der skal ligeledes på phv., altid være hvide reflekser fremad og røde reflekser bagud, de bagudrettede reflekser skal være trekantede og sidde med spidsen opad.) For alle reflekser kælder at de skal være godkendte. Køretøjerne skal ligeledes bagud have en/flere refleksplanke(r). Lastbil med gule og røde skrå streger og phv. med gult midterfelt omgivet af en rød kant.​

  Næste hold

  Anja Rytter

  “Dygtige kørelærer.”

  FØLG AUTOSKOLEN.COM
  ​PÅ FACEBOOK

  Følg os på Facebook og få større indblik i vores hverdag.