Køretimer på køreskole​

​med erfarne undervisere

​​Vi tilbyder køretimer til personbil, motorcykel, trailer m.m.​​

BIL

Dette skal du kunne om bilen til køreprøven

​Vigtig viden om biler før køreprøven​

BREMSER

Driftsbremsen – (Fodbremsen) skal kunne nedbremse køretøjet hurtigt sikkert og virksomt ved en hver hastighed og vægt. Den skal være opbygget som et to-kreds bremsesystem, således at den ene kreds kan fungere som nødbremse, hvis den anden går i stykker.​

Bremsepedalen – skal Sidde fast.(Ingen sideslør). Have en rillet belægning så foden ikke skrider. Have ca. 1 cm frigang. (For at undgå konstant bremsning)​

Max. kunne trædes halvt ned og der være hård og fast og må ikke synke ved vedvarende tryk. Hvis den ved vedvarende tryk falder ned til bunden, er systemet utæt og hvis den er blød og fjedrende, kan det være bløde eller møre slanger eller luft i systemet. Bremsevæske i beholder mellem min. og max, eller kontrollampe ej tændt.​

Håndbremsen – Skal være opbygget mekanisk. Skal kunne blive stående i trukket tilstand. Skal kunne holde bilen på en 18 % hældning.​

Bremseforstærkeren – (Vakuumforstærker) er noget der hjælper os med at nedbremse køretøjet.

Kontrol – Stands motoren. Fjern vakuumet ved at pumpe bremsen til den bliver fast og hård. Mens bremsepedalen holdes nedtrådt startes motoren, og pedalen skal nu synke et lille stykke når motoren går i gang.​

STYRETØJ

Styretøjet – Skal virke let, sikkert og hurtigt. Når rattet drejes fra yderstilling til yderstilling må det ikke møde ujævn modstand eller fremkalde mislyde og det kan være selvoprettende.

Kontrol: Man kører ind på en stor åben plads (f.eks. en P-plads) og kører i ottetaller, hvorved ovenstående kontrolleres.​

Ratslør – (Det stykke man kan dreje rattet, uden at hjulene følger med) I biler med TANDSTANGSSTYRING må der ikke være ratslør. I andre typer styretøj må der være indtil 5 cm, målt på ratkransen. Alle nyere personbiler har tandstangsstyring.​

Kontrol – Hjulene skal stå i ligeudstilling (her har man det største slid på styretøjet). Man starter motoren, hvis bilen har servostyring og stiller sig ved siden af bilen, så tager man fat i rattet og bevæger det i små ryk fra side til side og hjulene skal nu straks følge rattets bevægelser. Højre forhjul kontrolleres sammen med en medhjælper.​

NB – Biler med servostyring (hjælpestyring) skal kontrollen altid udføres med startet motor. Olie i servobeholder mellem min. og max. Ved elektrisk srevostyring, vil der tænde en kontrollampe ved fejl på systemet.​

KAROSSERI

Karosseriet – Skal være uden skarpe kanter, udragende dele eller rusthuller, som kan være til fare for andre.​

SPRINKLERVÆSKE

Skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde. (Må ikke løbe tør)​

KØLERVÆSKE

Påfyldt i tilstrækkelig mængde. (Chekkes i kold tilstand)​

LYGTER

Fjernlyset – Skal oplyse vejen mindst 100 m frem.(kontrollampe.)​

Nærlyset – Skal oplyse vejen mindst 30 m frem. Skal være asymmetrisk.(lyse længere frem i højre side). Skal falde med mindst 1 % og må ikke at blænde.​

Kontrol – Man stiller sig foran den ene lygte, afmærker lys/mørke grænsen på sit ene ben, går 10 m frem foran bilen og nu skal lys/mørke grænsen være faldet mindst 10 cm).​

Positionslyset – Skal kunne ses på mindst 300 m afstand.​

Baglyset – Skal kunne ses på mindst 300 m afstand.​

Stoplyset – Skal være væsentligt kraftigere end baglyset og skal kunne ses i kraftigt solskin.​

Nummerpladebelysningen – Skal oplyse nummerpladen, så denne er let læselig på mindst 20m Skal være hvidt.​

Reflekser – Skal være godkendte og må ikke være trekantede.​

Blinklyset – Skal være gult og kunne ses i kraftigt solskin.(kontrollampe/lyd).​

Alle lygter og reflekser – Skal være hele, rene. Pærer skal virke og være monteret korekt. Lygter i par skal have ens farve og styrke.​

Havariblink – Tænder alle blinklygter samtidigt.​

HORN

Skal lyde som én klar konstant tone. Hvis der er tilsluttet mere end et horn, skal disse lyde samtidigt.​

DÆK

Mønsterdybden mindst 1,6 mm i hovedmønstret. (Kontrol via slidindikator TWI) Dæktryk: Dækket skal være oppumpet til korrekt dæktryk. Dette kan findes i bilens instruktionsbog , og vil være forskelligt afhængig af belæsningen. Dæktypen: Skal altid være den samme på alle hjul (gælder ikke mønsteret). Dæktyper: Radialdæk, Diagonaldæk, Vinterdæk(mærket M+S) og Pigdæk(tidsbegrænsning 1/11-15/4) Visse dæk har en bestemt omløbsretning, Denne vil i så fald være markeret med en pil på siden af dækket.​

STØDDÆMPERE

Støddæmperne – Skal sikre bedst muligt vejgreb ved at dæmpe hjulenes svingninger på ujævn vej.​

Kontrol – Man stiller sig ud for et hjul og presser hårdt ned på bilen, hvorefter man hurtigt slipper igen. Bilen skal da stå stille efter max. 2 vip. Dette skal gøres ud for hvert hjul.​

MOTOREN

Må ikke være tilsølet af olie. Må ikke ryge unødigt. Kontrol: Opserver udstødning mens der gives gas (medhjælper). Motorolie skal være mellem min. og max. (Eller kontrollampe)​

UDSTØDNING

Udstødningssystemet skal være forsynet med en lydpotte. Det skal sidde fast og gummi stropper/ophæng skal være intakt. Det skal være tæt, uden huller og må ikke støje unødigt. Kontrol: Giv gas og lyt efter unormal støj.​

Du kan altid læse mere om hvilke kørekort vi tilbyder.​ Vi tilbyder også generhvervelse af kørekort.

  Næste hold

  Anja Rytter

  “Dygtige kørelærer.”

  FØLG AUTOSKOLEN.COM
  ​PÅ FACEBOOK

  Følg os på Facebook og få større indblik i vores hverdag.